Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Murder Tales

Blood on my Cresent Blade, for I,
my People have I Slayed.
And Cried, at the sight of the Moon,
as I was caught in the middle of the Red Typhoon.
Sad truth is but a preface,
as to wipe out this whole damn race.
Undeserving of life, murderers,
and I, murderer of murderers.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου